Застраховка „Злополука на туристи”

Застраховат се български и чуждестранни граждани, при пътувания, почивки и престоят им на територията на Република България.

Покрити рискове – смърт, трайна и временна загуба на работоспособност в следствие на злополука; медицински разноски вследствие на злополука и/или акутно заболяване; разноски за репатриране в следствие на злополука и/или акутно заболяване.